‏شرکت تاکسیرانی اینترنتی اوبر از روز ۳ اکتبر عرضه عمومی سرویس تاکسی هوایی خود را با نام «اوبر کاپتر» آغاز کرد. در حال حاضر این طرح محدود به مسیر محله منهتن نیویورک تا فرودگاه جان اف کندی این شهر است

🔹بعد منهتن نیویورک با این امکانات خونه متری ۱۵ میلیونه، تهران تازه متری ۲۰ میلیون شروع میشه!

@AkhbareFori