🔺فرمانده هوافضای سپاه: در حال طراحی سامانه راداری متحرک هستیم

🔹سردار حاجی زاده: حفر تونل برای شهرهای موشکی از سال ۱۳۶۳ شروع شده و تا به امروز شبانه روزی ادامه دارد.

🔹در حال طراحی سامانه راداری هستیم که در حین حرکت با هدف درگیر می‌شود و آن را منهدم می کند.

🔹امروز در کشور مشکل گیربکس اتوماتیک داریم، در حالی که ما سالهاست برای بالگرد گیربکس تولید می‌کنیم که به مراتب پیچیده تر است.

🔹از آمریکا و رژیم صهیونیستی و دشمن بیرونی نمی‌ترسیم اما از کسانی که نقش ستون پنجم را دارند باید ترسید

@AkhbareFori