اگر سر کرم پهن (Flatworm) را ببرید، نه تنها سر و مغز، مجددا رشد می‌کنند بلکه حافظه قبلی هم به همراهشان بر می‌گردد!

محققین می‌گویند احتمالا حافظه در جایی خارج از مغز ذخیره می‌شود که به این صورت به مغز جدید باز می‌گردد!

اینم یکی دیگه از شگفتی‌های خلقت👌

@AkhbareFori