عاقبت سارق موبایل در شرق تهران/ کتک کاری موبایل‌قاپ توسط مردم

🔹دونفر موتورسواری که شب گذشته قصد داشتند موبایل یک عابر پیاده را به سرقت ببرند توسط مردم‌محاصره شدند که یکی از سارقان فرار کرد و یکی هم توسط مردم کتک خورد و سپس به پلیس تحویل داده شد👌

اخبار لحظه‌ای #تهران

t.me/joinchat/DYtO6z3f9rg2Q8bdlsH7aQ