مجاهدین یمنی از مقرهای تروریست‌های سعودی که تسلیم مجاهدین یمنی شده‌اند پرچم‌ها و نمادهای تروریست‌های داعش را کشف کردند

اتفاقی که بار دیگر ثابت می‌کند چرا همزمان با حمله تروریست‌های عربستانی به مردم بی گناه یمن؛ شاخه داعش در یمن هم فعال شد

@AkhbareFori