♦️الله اکبر، همه جور خلافی در ایران دیده بودیم به جز این یکی که هوش از سرمون پروند! این طرف که یک آدم بیسواد است، خودش رو دکتر قلب جا زده و ببینید چقدر مشتری داره و چقد نوبت رزرو کردند! این دکتر قلب قلابی به یکباره توسط چند تا از بیماران لو رفت و بعدها مشخص شد این شخص شیاد اصلا کنکور نداده و بیسواد است! حتما ببینید و مراقب این شیادها باشید! حتما اطلاع رسانی کنید! به هر تابلوی متخصص و مطبی اعتماد نکنید!

#مدرک_جعلی

@AkhbareFori