بی توجهی مدیرعامل شستا به دستور وزیر کار

🔹درحالیکه هفته گذشته محمد شریعمتداری دستور لغو انتصاب خانم مهرنوش بعنوان مدیرعامل شرکت رایتل را صادر کرده بود خبر منتشره در سایت اپراتور سوم تلفن همراه حاکی از بی توجهی مدیرعامل شستا به دستور وزیر کار است!

@AkhbareFori