شماره 1063/ تاریخ چاپ 1398/07/21

🔹با ده‌ها هزار مخاطب حقیقی و مجازی

🔹نسخه الکترونیکی در سایت، کانال تلگرام و اینستاگرام

🔹توزیع در ایرلاین‌ها،شرکت‌ها،نهادها، بورس ،بازار قطعات و نمایشگاه‌ها @autoworldir