ناگفته‌های پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی

قاضی سراج:

🔹پرونده ۳هزار میلیاردی ۳۹ متهم به من معرفی شد و کیفرخواست ۳۹ نفره بود.

🔹این پرونده ۹۶شرکت داشت و ۶۰ شرکت سوری و ۸ شرکت خارجی داشت.

🔹دولتی ها با این پرونده ارتباط داشتند، حتی در هتل لاله چند معاون رئیس جمهور در دخمه‌های هتل با هم قرار می گذارند.

@Akhbarefori