۵۰ درصد شاغلان گروه مالی بانک شهر کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه هستند/ بانک‌داری یا بنگاه‌داری؟

🔹براساس صورت مالی بانک شهر، از مجموع ۴ هزار و ۴۷۵ کارمند وابسته به گروه مالی بانک شهر، ۲ هزار و ۴۱۴ نفر در شعب بانکی و ۲ هزار و ۳۶۱ نفر در شرکت‌های زیرمجموعه بانک مشغول فعالیت هستند. قابل ذکر است در صورت مالی حسابرسی شده سال ۹۶، تمرکز بیش از حد بانک در حوزه بنگاه‌داری یکی از عوامل انحراف بانک شهر از رسالت اصلی خود ذکر شده است

@AkhbareFori