♦️اعزام معلم خصوصی به منازل، غیرقانونی است/ آموزش و پرورش مسئولیتی نمی‌پذیرد

🔹مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه پدیده معلم خصوصی، به صورت عرفی در جامعه باب شده و اینکه یک موسسه بخواهد تحت این عنوان، معلمی به منازل بفرستد را به هیچ وجه تایید نمی‌کنیم گفت: مسئولیتی نیز در این زمینه نداریم؛ این عمل غیرقانونی است.

@AkhbareFori