حذف ویزای عراق برای ایرانیان در ماههای رجب تا رمضان

🔹ایران هم در اقدامی متقابل لغو ویزا برای اتباع عراق را تا انتهای ماه رمضان تمدید کرد.

🔹پیش از این اتباع دو کشور برای سفر نیاز به گرفتن ویزا داشتند اما هزینه آن رایگان بود.

@AkhbareFori