♦️خبر خوش برای تولیدکنندگان بدهکار بانکی

🔹همتی: در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار مشکل تولیدکنندگانی که تمام یا بخشی از بدهی آنها معوق شده است مطرح و مصوب شد:

🔹بانک‌ها موظف هستند در صورت درخواست تولیدکنندگان، با دریافت ۷.۵ درصد مانده بدهی، برای یک بار و با تنفس شش ماهه و با حداکثر اقساط ۵ ساله بدهی آنها را امهال کنند.

🔹مهلت استفاده از این تسهیلات تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ است.

@AkhbareFori