پیمان قاسم‌خانی: خوشحالم گوهر خیراندیش اکنون در سالن نیست و در امریکاست؛ اگر بود نصف‌مان میکرد بیشتر سکانس‌هایش حذف شده بود

واکنش گوهر خیراندیش به این اتفاق و خبر ازدواجش دخترش

اخبار لحظه به لحظه جشنواره در لینک زیر⬇

http://telegram.me/joinchat/Aqy7jTvwxLriiXzLPjezyQ