♦️سیل در لرستان و خوزستان ۲ هزار مبتلا به ایدز را گم کرد

رئیس مرکز تحقیقات ایدز کشور:

🔹در سیل اخیر سال جاری در لرستان و خوزستان دو هزار نفر از بیماران ما که تحت درمان بوده و دارو می‌گرفتند، یکدفعه به ما مراجعه نکردند و اما ما در عرض کمتر از یک ماه فقط ۱۹ نفر این بیماران را پیدا نکردیم و بقیه را شناسایی کردیم.

🔹نیروهای مربوطه با قایق و بالگرد جای آنها را پیدا کرده و به آنها دارو  رساندند؛ البته این کار با راز داری کامل در این مراکز درمانی انجام می‌شود./صداوسیما

@AkhbareFori