♦️#چند_خبر_کوتاه

🔹رئیس ستاد انتخابات استان تهران: شورای نگهبان ۱۲۲ داوطلب دیگر انتخابات مجلس را در تهران تایید کرد.

🔹معاون وزیر جهاد کشاورزی: منابع سرشاری از معادن آهن و پایه‌های تولید هیومیک در خاک سرخ جزایر هرمز وجود دارد که این خاک به صورت خام به کشورهای عربی صادر می‌شود.

🔹وزارت جهاد کشاورزی: حدود ۲۵ هزار تن سیب و ۳۵ هزار تن پرتقال تامسون شمال و جنوب برای شب عید ذخیره شده است و برای تنظیم بازار توزیع خواهد شد.

@AkhbareFori