بیشترین کارمندان دکتری و زیر دیپلم در کدام شهرها فعال‌ هستند؟

🔹تا پایان سال ۱۳۹۷ دولت حدود ۲ میلیون و ۲۷۷ هزار کارمند داشته است. وضع کارکنان دولت در سطح استان‌های کشور از این حکایت دارد که بیشترین تعداد در تهران و کمترین در قم و ایلام فعالیت دارند.

🔹از لحاظ تحصیلاتی نیز بالاترین تعداد کارکنان زیر دیپلم در خوزستان و بیشترین کارمندان دارای مدرک دکتری در تهران مشغول به کار هستند.

@AkhbareFori