♦️جشن عروسی زیر فوران مهیب آتشفشان! 

🔹یک زوج فیلیپینی با وجود فوران آتشفشان تال در جزیره لوزون در ۶۰ کیلومتر

♦️جشن عروسی زیر فوران مهیب آتشفشان!

🔹یک زوج فیلیپینی با وجود فوران آتشفشان تال در جزیره لوزون در ۶۰ کیلومتری جنوب مانیل پایتخت این کشور مراسم عروسی‌شان را برگزار کردند.

@AkhbareFori