ما را ببخشید

شوک بزرگ یک حقیقت

پشیمانی و ناراحتی روزنامه‌ها در صفحه یک آنها برای انتشار اخبار و تحلیل های غیر واقعی

وقتی همه رسانه‌ها دروغ مسئولین را منتشر می‌کردند و مثل همه ما مردم از اصل ماجرا بی‌خبر بودند

@AkhbareFori