تشنه قدرت یا شیفته خدمت؟

🔺افشانی خواستار تأخیر در انتخاب #شهردار جدید شد!

سخنگوی #شورای_شهر تهران:

🔹شهردار تهران درخواست کرده که تا مشخص شدن مستثنی شدن شهرداران از قانون منع بکارگیری #بازنشستگان در یکی از کمیسیون های #مجلس، روند انتخاب و رای‌گیری برای شهردار جدید را به تعویق اندازند

از پیرمردان محترم درخواست میکنیم با یک #استعفای_شجاعانه بیش از این صندلی‌ها را اشغال نکنند و کار را به جوان‌ترها بسپارند.

@AkhbareFori