♦️هشدار آمریکا به اروپا درباره دور زدن تحریم‌های ایران

🔹گروهی از سناتورهای جمهوریخواه آمریکا با ارسال نامه ای خطاب به سفارتخانه‌های سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس در آمریکا، به آنها در مورد هرگونه اقدام احتمالی در جهت دور زدن تحریم‌های واشنگتن علیه ایران هشدار دادند

🔹در این نامه آمده است: ما بدینوسیله قویاً به شما توصیه می‌کنیم که از تمام تحریمهای آمریکا پیروی کنید، و همچنین تأکید می‌کنیم که در صورت تلاش برای دور زدن یا تضعیف قوانین آمریکا از جانب شما، ما آن را اقدامی دردسرساز قلمداد خواهیم کرد/ مهر

#سیاسی

@AkhbareFori