دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع)

🔹برترین دانشگاه غیر دولتی کشور

🔹دارای ۲واحد مستقل خواهران و برادران

🔹حائز جایگاه ۶۱ پژوهشی در میان دانشگاه‌های کشور

☎️+۹۸۵۱۳۷۶۱۰۱۱۲

🌐www.imamreza.ac.ir/" target="_blank" rel="noopener">🌐www.imamreza.ac.ir