زین العابدین بن علی رییس جمهور مخلوع تونس بر اثر ابتلا به سرطان در عربستان درگذشت. به گفته وکیل بن علی او در عربستان دفن خواهد شد.

(در این عکس همه دیکتاتورها از مبارک تا قذافی و صالح و بن علی و عمرالبشیر به سرنوشت مشابهی دچار شدند)

@AkhbareFori