مشاور وزیر دفاع کویت: ایران عطسه کرد، نصف صادرات نفت شما متوقف شد، چگونه می‌خواهید با ایران بجنگید؟! بعضی این حرف مرا خیانت تلقی می‌کنند و برخی دیگر آن را ندامت می‌پندارند چرا که حقیقت تلخ است.

جنگ با یک دشمن قوی خودکشی است، ترامپ را تایید نکنید چون در صورت جنگ اثری از نفت نخواهد ماند و به صحرانشینی برخواهیم گشت.

@AkhbareFori