♦️جزئیات خرید تایر با قیمت دولتی/ سهمیه سالانه هر فرد دو حلقه

سخنگوی انجمن تایر:

🔹مردم می‌توانند با مراجعه به نماینده مستقیم شرکت‌های تایر ساز نسبت به خرید اقدام کنند.

🔹همچنین روزانه مردم بعد از اذان ظهر می‌توانند از دو شرکت تایرسازی بارز و کویرتایر خرید اینترنتی کنند.

🔹۱۰ تا ۱۵ درصد تولید این شرکت‌ها برای فروش آنلاین اختصاص یافته است.

🔹هر فرد می‌تواند در طول سال یک جفت تایر خریداری کند.

@AkhbareFori