♦️یک پزشک: دستگاه‌های چک زنان باردار به خاطر تحریم در دسترس نیست

دکتر مزدک دانشور:

دستگاه‌های چک زنان باردار «رپیت‌تست» که تا چند سال پیش در کشور وجود داشت و نشان می‌داد وضعیت مادر و نوزاد از نظر ابتلا به ایدز چگونه است حالا به خاطر تحریم‌‌ها در دسترس نیست و این هم بر نگرانی‌ها افزوده است./اعتماد

@AkhbareFori