♦️واکنش رضازاده به شکسته شدن رکوردش توسط تالاخادزه

حسین رضازاده قهرمان اسبق وزنه برداری ایران:

🔹تالاخادزه خیلی وزنه بردار خوب و محکمی است و همه دیدیم چطور وزنه می زند. البته که دیدیم اوزان تغییر کرده.

🔹در حالت کلی اما رکورد را زده و من هم به او تبریک می گویم. از نظر من هر وزنه برداری توانایی ثبت رکورد را دارد. ابتدا من این رکورد را ثبت کردم و سپس بهداد سلیمی.

🔹باز هم امیدوارم این رکورد در آینده به یک ایرانی برسد. البته که متاسفانه با این وضعیت وزنه برداری ایران خیلی سخت است دوباره چنین اتفاقی رخ دهد.

@AkhbareFori