یک زندان خصوصی خاص در کره‌جنوبی!

🔹همسر و فرزندان زندانی به زندان می‌آیند و در سوییت‌های مخصوصی یک شبانه روز

یک زندان خصوصی خاص در کره‌جنوبی!

🔹همسر و فرزندان زندانی به زندان می‌آیند و در سوییت‌های مخصوصی یک شبانه روز را با زندانی خود می‌گذرانند

🔹زندان خصوصی «سُمانگ» در شهر یاجو در جنوب شرقی سئول قرار دارد

🔹در کره جنوبی اشخاصی که جرمی مرتکب شده‌اند؛ ماندن در زندان خصوصی «سُمانگ» را به زندان‌های دولتی ترجیح می‌دهند

🔹اینجا کار کردن و آموختن مهارت برای زندگی پس از زندان اهمیت دارد. وقتی کسی دوره حبسش تمام می‌شود، مهمانی خداحافظی می‌گیرم

گزارشی از نخستین زندان خصوصی آسیا در کره جنوبی را اینجا بخوانید

http://khabarfoori.com/detail/1376926