علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس:

🔹اعضای کمیسیون بهداشت برای شفاف‌سازی ماجرا به لردگان رفتند

🔹باید به مردم گزارش داد در لردگان چه اتفاقی افتاده است

🔹دولت باید به طور جزئی توضیح بدهد ماجرا از چه قرار بوده است

@AkhbareFori