🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹پیامبر اکرم(ص): بنده‌اى نیست که به خداوند خوش گمان باشد مگر آن که خداوند نیز طبق همان گمان با او رفتار کند.

#صبح_نو

⏳امروز ‌پنجشنبه

۱۸ مهر ۱۳۹۸

۱۱ صفر ۱۴۴۱

۱۰ اکتبر ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM