پدر یکی از جانباختگان حادثه سقوط هواپیما:

🔹حاضران در این تجمعات، کاری به خانواده‌ها ندارند و صرفاً نمک به زخم می‌پاشند.

🔹ما رضایت نداریم که بخواهند از مراسم این جان‌باختگان سوءاستفاده کنند.

🔹اشتباه یک فرد نمی‌تواند عملکرد کل مجموعه را تحت‌الشعاع قرار دهد و ما هم پشت نیروهای مسلح را خالی نمی‌کنیم.

@Akhbarefori