♦️‏اولین آرزوی ترامپ در سال ۲۰۱۹: دوست دارم با ایران مذاکره کنم!

🔹رئیس جمهور آمریکا در اولین نشست کابینه خو�

♦️‏اولین آرزوی ترامپ در سال ۲۰۱۹: دوست دارم با ایران مذاکره کنم!

🔹رئیس جمهور آمریکا در اولین نشست کابینه خود در سال ۲۰۱۹ گفت که دوست دارد با ایران مذاکره کند اما آنها هنوز آماده نیستند، ولی آماده می‌شوند./تسنیم

#سیاسی

@AkhbareFori