این زهر سینه سوز، ز من پر گرفته است
دردی که بود در دلم از سر گرفته است
ای ام فضل کف مزن و هلهله مکن
این حجره بوی ر�

این زهر سینه سوز، ز من پر گرفته است

دردی که بود در دلم از سر گرفته است

ای ام فضل کف مزن و هلهله مکن

این حجره بوی روضه مادر گرفته است

◾️شهادت امام جواد (ع) تسلیت باد...

@AkhbareFori