مهدی هاشمی به کاربران فضای مجازی می‌گوید درباره ماجرای ازدواج مجددش "شلوغ" کرده‌اند! اما واقعیت چیست؟

🔶قیمه‌ها را چرا می‌ریزید روی ماست‌ها جناب مهدی هاشمی؟

🔶این شمایید که هنجارهای اخلاقی جامعه را زیر پا گذاشتید

🔶کسی جز همسرتان اخبار ازدواج‌تان را منتشر نکرده است

اینجا بخوانید⬇

sornakhabar.com/news/48385