♦️مصاحبه با "بدهکار بزرگ بانک سرمایه" دقایقی قبل از بازداشت: من متهم اشتباهی‌ام

🔹ب.ر: من بدون حکم جلب در دادگاه حاضر می‌شوم

🔹بانک سرمایه ۲۰ میلیارد به بانک تجارت بابت بدهی من پرداخت می‌کند و مقرر می‌شود ۲۶۰ میلیارد نیز ملک به بانک تجارت بدهد که متأسفانه این ملک به بانک تجارت تحویل داده نمی‌شود

♦️اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1156920