🔶فراخوان کمک فوری برای یک دختر سرطانی

🔸این دختر نوجوان روستایی به دلیل درد شکمی به پزشک مراجعه می کند که پس از برداشتن آپاندیس وی متوجه تومورسرطانی می شوند.

 🔸هزینه های درمانی این دختر، ماهی 500 هزار تومان می شود که برای اتمام تجویز فعلی مبلغ ۵ میلیون تومان می شود. خیریه مهرمبین امیدوار است با یاری شما هموطنان این مبلغ را بپردازد. لطفا همراه ما باشید.

درگاه پرداخت موبایلے خیریه مهرمبین:

*733*4*333#

شماره کارت خیریه مهرمبین:

6104-3378-0666-3215

پرداخت الکترونیکی،شماره حساب،پرینت حساب و اطلاعات بیشتر:

http://mehremobin.ir/vip/141-2019-04-16-08-37-40