♦️مسعود پزشکیان در واکنش به صحبت‌های محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی گفت:

🔹دختر من در پتروشیمی جم کار می‌کرد/رئیس نیست و پروژه‌ای به عهده دارد، گفته‌اند 10 میلیون حقوق می‌گیرد نخیر چنین نیست چهار میلیون حقوق می‌گیرد.

🔹لیسانس هم نیست بلکه فوق لیسانس شیمی از دانشگاه شریف دارد.

🔹این حرف‌ها چیست که از پشت تریبون مجلس مطرح می‌کنید. دختر من سال‌هاست که آنجا کار می‌کند، اینها انصاف نیست که چنین موضوعاتی را مطرح می‌کنید. این صحبت‌ها دروغ است./ایران

@AkhbareFori