🔹‏ترامپ توییت کرده برای کلیسای نوتردام خیلی ناراحتم شاید برای خاموش کردنش باید از تانکر آب استفاده کرد و از �

🔹‏ترامپ توییت کرده برای کلیسای نوتردام خیلی ناراحتم شاید برای خاموش کردنش باید از تانکر آب استفاده کرد و از بالا خاموش کرد

🔹 یکی جواب داده وای مرسی گفتی ما اینجا تو فرانسه داشتیم فوت می‌کردیم آتیشو متاسفانه فایده نداشت

🔹یکی اومده به این جواب داده ببخشید تو روخدا. الان می‌بریم بخوابونیمش

@AkhbareFori