برگزاری برنامه‌های فرهنگی و تفریحی برای کودکان مناطق سیل‌زده توسط گروه‌های جهادی همکار ستاد اجرایی فرمان ح�

برگزاری برنامه‌های فرهنگی و تفریحی برای کودکان مناطق سیل‌زده توسط گروه‌های جهادی همکار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)