♦️به دنبال تحریم بیشتر ایران برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای هستیم «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا: 🔹واشنگتن در مسیر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران برای جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای است. 🔹امیدوارم نظام ایران از هوشمندی کافی برای…