آمار کشته‌ها با اسلحه گرم به ازای هر ۱۰۰هزار نفر در کشورهای مختلف

🔹آمریکا با رقم ۳.۶رتبه اول جهان را در اختیا

آمار کشته‌ها با اسلحه گرم به ازای هر ۱۰۰هزار نفر در کشورهای مختلف

🔹آمریکا با رقم ۳.۶رتبه اول جهان را در اختیار دارد

🔹در عرض ۱۲ساعت در دو حادثه تیراندازی در ال پاسو و اوهایوی آمریکا ۳۰تن کشته شدند

@AkhbareFori