تبلیغ مشروبات الکلی "حلال" در عربستان؛ پس از گشایش دیسکوی "حلال" در این کشور!

🔹پس از گشایش دیسکوی حلال در عربستان، اکنون شاهد تبلیغ مشروبات الکلی حلال در این کشور هستیم.

🔹نکته قابل توجه در این تصویر که برخی از فعالان سعودی با تلفن همراه ثبت کرده اند، این است که روی خودروی حامل مشروبات الکلی لوگوی "حلال" درج شده است.

@AkhbareFori