خبرنگارهای زن را به سالن کشتی انتخابی تیم ملی راه ندادند.

🔹در حالی که چند روز قبل روابط عمومی فدراسیون از آنها کپی کارت ملی و عکس گرفته و قرار بود برایشان آی‌دی‌کارت صادر کنند.

جایگاه ویژه، هر لحظه با ورزش

https://t.me/joinchat/AAAAAEUVVhM2ViLGxYw4EQ