💢خودرو های فاقد معاینه فنی جریمه می شوند.

🔺دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای کشور :

بیش از ۴۰۰ مرکز معاینه فنی در کشور وجود دارد که اگر این مراکز مورد تایید سازمان محیط زیست نباشند نمی توانند فعالیت کنند.

🔺وی ادامه داد: تاکنون دو مرکز معاینه فنی به دلیل تخلفات تعطیل شده اند و سازمان محیط زیست می تواند از ابزار خود برای شکایت از این مراکز به قوه قضاییه استفاده کند.

💢جهت مشاهده لیست مراکز مجاز معاینه فنی اپلیکیشن زیر را نصب کنید