♦️رئیس کمیته امداد: مستمری مددجویان سه تا چهاربرابر افزایش می‌یابد

🔹مرتضی بختیاری: در بند الف تبصره چهارده که سال آینده سومین سال خود را طی خواهد کرد شاهد چهار برابر شدن میزان پرداخت ها خواهیم بود به گونه ای که در سال آینده برای خانواده های پنج نفر به بالا بیش از ۷۵۰ هزار تومان پیش بینی در نظر گرفته شده است/ ایرنا

@Akhbarefori