✅ اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری و اقتصاد شهری مشهد

برای اطلاع از نشست ها و رویداد های همزمان با نمایشگاه به آدرس زیر مراجعه نمایید.

http://www.pinlink.ir/eco2019

🔹زمان: ١٢الی١۶ آذر ماه ١٣٩٨_ ساعت ١۶ الی ٢٢

🔸مکان: محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد

#مشهد_شهر_امید_و_زندگی