♦️تعزیرات: برای خودروها «سقف قیمت» تعیین شود

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی:

🔹ضابطه‌مندشدن قیمت خودرو از مواردی است که درباره آن با ریاست دستگاه قضا هم‌نظریم

🔹سقف قیمتی خودرو باید از سوی مراجع نظارتی تعیین شود تا سازمان تعزیرات بتواند به گرانفروشی در این حوزه رسیدگی کند

🔹از دادستانی تقاضا می‌کنیم به نرخ‌گذاری در سایت‌های فروش ورود کنند /ایسنا

@AkhbareFori