کانون وکلا از پرداخت مالیات معاف شد!

🔹برابر مصوبه هیأت وزیران، کانون وکلا معاف از پرداخت مالیات شده است.

🔹دولت در حالی کانون وکلا را از پرداخت مالیات معاف کرده که این جامعه فرار مالیاتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی دارند!

🔹در آذرماه هم نوبخت دستوری مبنی بر معافیت مالیاتی هنرمندان در سال ۹۹ صادر کرده بود./ فارس

@AkhbareFori