🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام حسن مجتبی(ع): بین حقّ و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشمت بینى حقّ است و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسیارى را بشنوى.

#صبح_نو

⏳امروز شنبه

۱۹ بهمن ۱۳۹۸

۱۳ جمادی‌الثانی ۱۴۴۱

۸ فوریه ۲۰۲۰

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM