"عباس عبدی" فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفتگو با بی‌بی‌سی:

🔹سفارت آمریکا مسئول عملکرد آمریکا بود که از 28مرداد آغاز میشد و بعد هم ادامه پیدا می‌کرد

🔹از اشغال سفارت آمریکا دفاع می‌کنم؛ چرا باید اراده جمعی یک ملت را محکوم کنیم؟

🔹در تاریخ دنیا هیچ اقدامی نبوده که اینقدر حامی داشته باشد!

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو